REGLEMENT VOOR LIDMAATSCHAP

 De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap is vastgesteld op € 40,-.

 De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage dient ieder jaar uiterlijk op 10 januari te worden betaald (contant of per bank). overschrijving – bankrekening:

National Cutting Horse Association

NL61 ABNA 0629 7296 70 (ABN AMRO)

 Na 10 januari moet een extra hervattingsvergoeding van € 50,- worden betaald. Het volledige jaarbedrag bedraagt € ​​90,- en moet worden betaald bij de eerste show die iemand uiterlijk wil starten.

 Mensen die nog nooit lid zijn geweest van NCHA-NL hoeven geen toegangsprijs van € 50,- te betalen.

 Om in aanmerking te komen voor door NCHA-NL gesubsidieerde diensten zoals clinics, dient de contributie betaald te worden uiterlijk op 31 maart van elk jaar.

 Leden die een jaar lang geen lidmaatschapsbijdrage hebben betaald, zijn verplicht de hervatting te betalen vergoeding van € 50,- in het daaropvolgende jaar.

 Na ontvangst van het volledige bedrag wordt u met uw nummer geregistreerd als lid.

 

 

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in als je lid wilt worden. Zodra je aanmelding is geaccepteerd, ontvang je een e-mail met je lidnummer en een betalingsverzoek voor de contributie.

Leden aanmeldings formulier